فارسی دوم دبستان موضوع از همه مهربان تر

حجم فایل : 446.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع :از همه مهربان تر درس در یک نگاه

دعا یعنی حرف زدن با خدا. در موقع دعا با خدا سخن می گوییم و آرزوها و خواسته های خود را از خدای مهربانمی خواهیم . در هنگام دعا از خداوند می خواهیم که ما را در کارها یاری کند تا بتوانیم در زندگی موفّق باشیم .
واژه های مهم

 
موقع دعا – تصمیم – محبّت و مهربانی – هم کلاسی هایم – حتّی
بچّه های کوچکتر – انسان ها – غذا
استراحت – مهربان – می خواهیم – سالم واژه سازیبستگان
پدر
مادر پدر بزرگ

مادر بزرگ
پدر بزرگ

مادر بزرگ
 
حالا تو بگو .


عمو
خاله پسر عمو

................
................

................
بیاموز و بگو
 
در بعضی از کلمه ها حرف " ی " صدای " آ " می دهد .

به این کلمه ها توجّه کن :
کبری – عیسی – مصطفی – مجتبی – مرتضی
در این کلمه ها حرف " ی " صدای " آ " می دهد . پایان...